Ny nettside, blogg og Facebook gruppe!

Uncategorized Nov 12, 2017

Endelig ny nettside og ny blogg. Jeg lanserte en nettside i februar også, som jeg fikk hjelp av noen til å lage. Det gjorde at jeg aldri fikk helt eierskap til den, og det ble litt sånn hvor skal jeg begynne, også hadde jeg ikke lyst til å be om hjelp hver gang jeg ville gjøre en endring så da ble den aldri brukt!

Denne har jeg laget HELT 100% selv! Den er ikke helt ferdig,  men den er bra nok for akkurat nå! Jeg ønsker heller ikke en ferdig nettside. Jeg ønsker en som er enkelt å endre på og utvikle, akkurat på samme måte som jeg, og det jeg tilbyr alltid vil være i endring og utvikling! 

Selv om jeg fortsatt jobber som personlig trener på Evo Konnerud, vil jeg nå ha mye mer fokus på coaching nå, og en av de gruppene jeg ønsker å fokusere på er foreldre. Hvorfor foreldre? Jo grunnen til det er at jeg jobber etter en enkel forståelse...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.